Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Hà Trung Tín
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Trần Chánh Tâm HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Đào Cao Khoa BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Phan Long Vũ Trụ VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 3-3 Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Nguyễn Việt Anh BCA
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 3-3 Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Việt Anh BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG