Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Chí Độ
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Quốc Thắng BGI
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Trần Hữu Bình BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Lê Hoàng Minh BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Dương Nghiệp Lương VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3-3 Phan Anh Tuấn BGI
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3-3 Phan Anh Tuấn BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Trịnh Văn Thành BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Lại Lý Huynh BDU