Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Đào Cao Khoa
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 2

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Phan Hùng Chí HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Hà Trung Tín BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Diệp Khai Nguyên HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4.5-5 Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4.5-5 Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Hưng BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC