Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Hữu Bình
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Từ Đức Trung BCA
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Vũ Hữu Cường BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Trềnh A Sáng HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Võ Chí Cường BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5-5.5 Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5-5 Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Phùng Quang Điệp BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Đào Quốc Hưng HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Đào Văn Trọng QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Lại Lý Huynh BDU
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Dương Đình Chung QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Trương Đình Vũ DNG
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Đại Thắng HNO
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Trần Chánh Tâm HCM

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -