Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Anh Đức
Đoàn Bình Dương
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Minh Hậu VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 -
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Lê Anh Minh BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Huỳnh Si La DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 4.5-4.5 Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 4.5-4.5 Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Lê Hoàng Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Lê Văn Quý VTB
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Minh Hưng BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Chánh Tâm HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Dương Đình Chung QNH
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -