Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Ngô Ngọc Minh
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Hoàng Minh BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Lại Lý Huynh BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Vũ Hồng Sơn BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Phan Phúc Trường BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 3.5-3.5 Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 3.5-3.5 Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Lê Hoàng Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Diệp Khải Hằng BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Dương Nghiệp Lương VTB
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Trần Quang Nhật BDI
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Phan Phúc Trường BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Đinh Tú BGI
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Lê Văn Quý VTB
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Đào Văn Trọng QNH
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Phan Hùng Chí HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Trần Thanh Tân HCM