Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Vũ Hữu Cường
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Mai Chí Hậu LAN
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Diệp Khải Hằng BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Trần Hữu Bình BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 5-5 Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 5-5 Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Phan Văn Dũng LAN
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Phùng Quang Điệp BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Trần Quang Nhật BDI
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Bùi Thanh Tùng BDI
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Trềnh A Sáng HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Nguyễn Anh Quân QNH