Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phùng Quang Điệp
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Lương Thái Thiên BGI
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Trần Quang Nhật BDI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Đặng Hữu Trang BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Lê Quốc Thắng BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Võ Thanh Tuấn BCA
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4-4 Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4-4 Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Bùi Thanh Tùng BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Trần Hữu Bình BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Văn Quý VTB
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Vũ Hữu Cường BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Đại Thắng HNO
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Trềnh A Sáng HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Trần Quang Nhật BDI
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Lại Lý Huynh BDU