Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Đặng Hữu Trang
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Võ Chí Cường BCA
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Lại Lý Huynh BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Phùng Quang Điệp BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Chu Tuấn Hải BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 4.5-4.5 Vũ Hồng Sơn BGI
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 4.5-4.5 Vũ Hồng Sơn BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Đào Quốc Hưng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Dương Đình Chung QNH
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Uông Dương Bắc BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Bùi Thanh Tùng BDI
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Trềnh A Sáng HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Trần Thanh Tân HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 o - Nguyễn Anh Mẫn DNG
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Lê Phan Trọng Tín VTB