Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Đặng Cửu Tùng Lân
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 1
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Thái Lê Hoài Đức LAN
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Thanh Giản VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Phí Mạnh Cường QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 5.5-5.5 Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 5.5-5.5 Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Uông Dương Bắc BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Trần Huỳnh Si La DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Minh Hưng BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Trần Huỳnh Si La DNG
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Bùi Thanh Tùng BDI
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Lại Lý Huynh BDU
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 o - Tôn Thất Nhật Tân DNG
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Vũ Quốc Đạt HCM

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -