Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Hà Văn Tiến
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 1
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Trương Đình Vũ DNG
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Dương Đình Chung QNH
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Minh Hưng BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 6.5-6 Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 6.5-6 Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Tô Thiên Tường BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Lại Lý Huynh BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Diệp Khải Hằng BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Phí Mạnh Cường QNH
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Thành Bảo BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Lại Lý Huynh BDU
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Anh Quân QNH
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -