Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Chu Tuấn Hải
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Si Diệu Long HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Võ Thanh Tuấn BCA
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Lê Quốc Thắng BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Đặng Hữu Trang BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 5.5-5.5 Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 5.5-5.5 Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Uông Dương Bắc BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Trần Chánh Tâm HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Tô Thiên Tường BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Vũ Hữu Cường BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Trần Chánh Tâm HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Huỳnh Si La DNG
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Anh Đức BDU
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Đào Quốc Hưng HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Vũ Quốc Đạt HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Trần Quang Nhật BDI