Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Minh Hưng
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Minh Hậu VTB
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Hà Văn Tiến BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5.5-5.5 Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5.5-5.5 Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Đào Cao Khoa BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Anh Đức BDU
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Trềnh A Sáng HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Phí Mạnh Cường QNH
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Đại Thắng HNO
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Trương Đình Vũ DNG
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG