Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Thành Bảo
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 1
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Trần Huỳnh Si La DNG
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Vũ Hữu Cường BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Hà Văn Tiến BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 7-6 Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 7-6 Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Đào Cao Khoa BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Trần Huỳnh Si La DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Đặng Hữu Trang BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Hà Văn Tiến BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Phùng Quang Điệp BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Phí Mạnh Cường QNH

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -