Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phan Phúc Trường
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Thái Lê Hoài Đức LAN
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Lê Đoàn Tấn Tài BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Ngô Ngọc Minh BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 4.5-4.5 Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Trần Huỳnh Si La DNG
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 -
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 4.5-4.5 Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Tô Thiên Tường BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Trần Huỳnh Si La DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Phan Thanh Giản VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Phí Mạnh Cường QNH
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Si Diệu Long HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Ngô Ngọc Minh BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Trương Đình Vũ DNG
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Đại Thắng HNO
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Đào Văn Trọng QNH
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Trần Huỳnh Si La DNG