Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lê Hoàng Minh
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Ngô Ngọc Minh BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Lê Văn Quý VTB
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Chí Độ BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Trần Thanh Tân HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Lê Đoàn Tấn Tài BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Việt Anh BCA
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 3.5-3 Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 3.5-3 Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Ngô Thanh Phụng VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phạm Văn Huy BPC