Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phạm Văn Huy
Đoàn Bình Phước
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Long Hải BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Lương Thái Thiên BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Dương Đình Chung QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3.5-3.5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Lê Hoàng Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3.5-3.5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Mai Chí Hậu LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Lê Hoàng Minh BPC