Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Dương Nghiệp Lương
Đoàn Bà Rịa - Vũng tàu
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Phan Trọng Tín HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Ngô Thanh Phụng VTB
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Phúc Anh VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Hùng Chí HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 4.5-4.5 Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 4.5-4.5 Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Trần Huỳnh Si La DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 -
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 -
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 -
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 -
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Ngô Ngọc Minh BPC
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Phan Hùng Chí HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Phùng Quang Điệp BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM