Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lê Văn Quý
Đoàn Bà Rịa - Vũng tàu
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Lại Lý Huynh BDU
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Lê Hoàng Minh BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Phan Long Vũ Trụ VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Lê Anh Minh BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Mai Chí Hậu LAN
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3-3 Phạm Văn Tài BGI
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3-3 Phạm Văn Tài BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Đào Quốc Hưng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Phùng Quang Điệp BPC
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Lê Phan Trọng Tín VTB
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Hùng Chí HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Văn Tới BDI
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Trần Chánh Tâm HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Đào Văn Trọng QNH