Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phan Thanh Giản
Đoàn Bà Rịa - Vũng tàu
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Long Hải BDU
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Đào Văn Trọng QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 3.5-3.5 Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Ngô Thanh Phụng VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 3.5-3.5 Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Đào Quốc Hưng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Phan Phúc Trường BPC

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ truyền thống đồng đội nam - Chung Kết -