Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Huỳnh Ngọc Sang
Đoàn Bà Rịa - Vũng tàu
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Hà Trung Tín BDU
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Võ Chí Cường BCA
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Thái Lê Hoài Đức LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 - - Nguyễn Ngọc Lâm VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Phúc Anh VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 2.5-2 Lê Minh Quí LAN
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Thăng Long BGI
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Từ Đức Trung BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 2.5-2 Lê Minh Quí LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Trần Huỳnh Si La DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Thăng Long BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Từ Đức Trung BCA