Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Từ Đức Trung
Đoàn Công An Nhân Dân
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Trần Hữu Bình BDU
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 9 - Lê Quốc Thắng BGI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Si Diệu Long HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Lương Thái Thiên BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Lê Anh Minh BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 - - Nguyễn Văn Bon BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 1.5-1.5 Ngô Thanh Phụng VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 1.5-1.5 Ngô Thanh Phụng VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Huỳnh Ngọc Sang VTB

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ truyền thống đồng đội nam - Chung Kết -