Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Tôn Thất Nhật Tân
Đoàn Đà Nẵng
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Phúc Anh VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Hà Trung Tín BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 6-7 Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Đào Văn Trọng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 6-7 Nguyễn Thành Bảo BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Đào Văn Trọng QNH
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Hà Trung Tín BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Diệp Khai Nguyên HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Hà Văn Tiến BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Nguyễn Minh Hưng BPC