Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Võ Văn Hoàng Tùng
Đoàn Đà Nẵng
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Phạm Văn Huy BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Phan Thanh Giản VTB
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Việt Anh BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5.5-6 Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Uông Dương Bắc BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5.5-6 Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Huy Lam HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Lương Đức Hoàng QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Anh Quân QNH
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Hữu Bình BDU
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Phan Trọng Tín HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Trương Đình Vũ DNG