Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Khánh Ngọc
Đoàn Đà Nẵng
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Phan Phúc Trường BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Minh Hưng BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5.5-6.5 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5.5-6.5 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Uông Dương Bắc BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Anh Đức BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Phan Hùng Chí HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Phí Mạnh Cường QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Trềnh A Sáng HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Si Diệu Long HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Trần Huỳnh Si La DNG
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Việt Tiến LAN
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Huy Lam HCM