Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Huỳnh Si La
Đoàn Đà Nẵng
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Minh Quí LAN
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Võ Thanh Tuấn BCA
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Vũ Hồng Sơn BGI
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3.5-3.5 Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Phan Anh Tuấn BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3.5-3.5 Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Dương Nghiệp Lương VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Phan Anh Tuấn BGI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Chu Tuấn Hải BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Lê Phan Trọng Tín VTB
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Phan Phúc Trường BPC