Ngày 28 / 02 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trương Đình Vũ
Đoàn Đà Nẵng
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Hà Văn Tiến BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Lê Anh Minh BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Phạm Văn Tài BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Đinh Tú BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3.5-3.5 Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Minh Quí LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3.5-3.5 Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Nguyễn Việt Tiến LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Mai Chí Hậu LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Nguyễn Anh Quân QNH
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Việt Tiến LAN
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Si Diệu Long HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Phan Trọng Tín HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Phan Phúc Trường BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Trần Hữu Bình BDU
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Minh Hưng BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG