Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phan Văn Dũng
Đoàn Long An
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Trần Chánh Tâm HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Phạm Văn Tài BGI
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Việt Tiến LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Phan Long Vũ Trụ VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Long Hải BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 2.5-2.5 Lê Đoàn Tấn Tài BCA
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 2.5-2.5 Lê Đoàn Tấn Tài BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Phan Phúc Trường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Lê Hoàng Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Si Diệu Long HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Đỗ Thế Chiến VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0 - Vũ Hữu Cường BPC
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Dương Đình Chung QNH
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Đào Quốc Hưng HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Văn Tới BDI
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Hùng Chí HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Nguyễn Đại Thắng HNO