Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Hoàng Lâm
Đoàn Long An
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Minh Hưng BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Si Diệu Long HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Lê Văn Quý VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Dương Đình Chung QNH
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 3-3 Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Đinh Tú BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 3-3 Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Ngô Thanh Phụng VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Đinh Tú BGI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Minh Hưng BPC
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Đào Văn Trọng QNH
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Phúc Trường BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Lê Văn Quý VTB
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Phan Văn Dũng LAN
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Đinh Tú BGI
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Si Diệu Long HCM