Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Việt Tiến
Đoàn Long An
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Đào Quốc Hưng HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Trềnh A Sáng HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Phan Văn Dũng LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Huy Lam HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Phan Hùng Chí HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Si Diệu Long HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 2.5-2.5 Nguyễn Việt Anh BCA
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Từ Đức Trung BCA
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 2.5-2.5 Nguyễn Việt Anh BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 -
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Bùi Thanh Tùng BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Từ Đức Trung BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Hà Trung Tín BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Trần Thanh Tân HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Bùi Thanh Tùng BDI
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Vũ Nguyễn Hoàng Luân HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0 - Vũ Hữu Cường BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Phan Hùng Chí HCM