Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lê Minh Quí
Đoàn Long An
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0 - Trần Huỳnh Si La DNG
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Đỗ Thế Chiến VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 - - Nguyễn Phúc Anh VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Ngô Thanh Phụng VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 2-2.5 Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Đào Quốc Hưng HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Lê Đoàn Tấn Tài BCA
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 2-2.5 Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Đỗ Thế Chiến VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Mai Chí Hậu LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Phúc Anh VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Lê Anh Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Đào Quốc Hưng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Lê Đoàn Tấn Tài BCA