Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Anh Quân
Đoàn Quảng Ninh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Diệp Khai Nguyên HCM
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Đào Quốc Hưng HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Diệp Khải Hằng BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Đào Văn Trọng QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Trần Chánh Tâm HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Phí Mạnh Cường QNH
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3.5-3.5 Nguyễn văn Tới BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3.5-3.5 Nguyễn Văn Tới BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Minh Hậu VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Huy Lam HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Thái Lê Hoài Đức LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Lê Văn Quý VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Anh Hoàng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Dương Đình Chung QNH
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Trương Đình Vũ DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Vũ Quốc Đạt HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Đào Văn Trọng QNH
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Trần Thanh Tân HCM
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Hà Văn Tiến BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Vũ Hữu Cường BPC

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -