Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Phí Mạnh Cường
Đoàn Quảng Ninh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 3
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Phan Long Vũ Trụ VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Trần Chánh Tâm HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Đặng Cửu Tùng Lân BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 5-5 Tô Thiên Tường BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Phan Hùng Chí HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 5-5 Tô Thiên Tường BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Hoàng Lâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Lại Lý Huynh BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Đào Cao Khoa BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Phan Phúc Trường BPC
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Hà Văn Tiến BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Đặng Hữu Trang BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Minh Hưng BPC
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Trương Đình Vũ DNG
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Văn Tới BDI
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Nguyễn Thành Bảo BPC