Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Đào Văn Trọng
Đoàn Quảng Ninh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 3
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Anh Minh BPC
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Vũ Quốc Đạt HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Phan Thanh Giản VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Minh Hậu VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Phạm Văn Huy BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 5-5 Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Si Diệu Long HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 5-5 Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Phan Hùng Chí HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Trần Hữu Bình BDU
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Huy Lam HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Lê Phan Trọng Tín VTB
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Ngô Ngọc Minh BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Phúc Trường BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Lê Văn Quý VTB