Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Dương Đình Chung
Đoàn Quảng Ninh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Hà Văn Tiến BPC
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Nguyễn Minh Hậu VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Phạm Văn Huy BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Thái Lê Hoài Đức LAN
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Hoàng Lâm LAN
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0 5.5-5.5 Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0 5.5-5.5 Đặng Cửu Tùng Lân BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Đặng Hữu Trang BPC
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Anh Quân QNH
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Phan Văn Dũng LAN
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Trần Hữu Bình BDU
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Lương Đức Hoàng QNH
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Trần Quang Nhật BDI
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Anh Đức BDU
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 1 - Nguyễn Anh Mẫn DNG

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -