Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Lương Đức Hoàng
Đoàn Quảng Ninh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 03:00 Cờ chớp đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Quang Nhật QNH
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Đào Cao Khoa BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Ngô Ngọc Minh BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Đào Quốc Hưng HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Tô Thiên Tường BDU
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 4-4 Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Lê Quốc Thắng BGI
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 4-4 Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Vũ Quốc Đạt HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 1 - Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Trần Quốc Việt BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Lê Quốc Thắng BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Phan Long Vũ Trụ VTB
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Đào Văn Trọng QNH
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Đào Quốc Hưng HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 1 - Nguyễn Văn Tới BDI
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Vũ Quốc Đạt HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Dương Đình Chung QNH
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Trần Thanh Tân HCM
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM