Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Quang Nhật
Đoàn Quảng Ninh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Điểm Thứ hạng Kỷ lục
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh đồng đội nam - Chung Kết 3

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Phan Hùng Chí HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 1 - Vũ Hồng Sơn BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Phí Mạnh Cường QNH
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 1 - Vũ Quốc Đạt HCM
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 5-5 Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Trần Thanh Tân HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Văn Quý VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 5-5 Trần Quang Nhật BDI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Diệp Khải Hằng BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Chu Tuấn Hải BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Trần Huỳnh Si La DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Nguyễn Anh Đức BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Trần Thanh Tân HCM
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Anh Đức BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Phùng Quang Điệp BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Chu Tuấn Hải BPC
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Phí Mạnh Cường QNH
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 1 - Hà Văn Tiến BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Lại Lý Huynh BDU
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0.5 - Phan Trọng Tín HCM

Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Tỷ số Đối thủ
18/12/2022 09:00 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam - Chung Kết -