Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Diệp Khai Nguyên
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Nguyễn Anh Quân QNH
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Trịnh Văn Thành BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Đào Cao Khoa BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 3.5-3.5 Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Lê Quốc Thắng BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 1 - Lương Đức Hoàng QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 3.5-3.5 Phan Thanh Giản VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Trần Hữu Bình BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Phùng Quang Điệp BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 0 - Phan Long Vũ Trụ VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Anh Mẫn DNG
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Phan Văn Dũng LAN
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Lê Quốc Thắng BGI
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Trần Quốc Việt BDU
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Trần Chánh Tâm HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Tôn Thất Nhật Tân DNG
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0.5 - Trần Huỳnh Si La DNG
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 0.5 - Nguyễn Việt Tiến LAN
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Đặng Hữu Trang BPC
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Trần Hữu Bình BDU
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0.5 - Võ Văn Hoàng Tùng DNG
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Nguyễn Văn Tới BDI