Ngày 11 / 12 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Trần Thanh Tân
Đoàn TP Hồ Chí Minh
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 0 - Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0 - Lê Quốc Thắng BGI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Lê Hoàng Minh BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Trần Quang Nhật BDI
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 1 - Phan Hùng Chí HCM
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 1 4-4 Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 1 - Đinh Tú BGI
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Hà Văn Tiến BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 1 4-4 Trịnh Văn Thành BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 0 - Vũ Hữu Cường BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Phan Hùng Chí HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Huỳnh Ngọc Sang VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Vũ Tuấn Nghĩa VTB
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Nguyễn Anh Quân QNH
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 1 - Đinh Tú BGI
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 0 - Nguyễn Quang Nhật QNH
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Phan Trọng Tín HCM
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0.5 - Nguyễn Việt Tiến LAN
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 1 - Đinh Tú BGI
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Lê Phan Trọng Tín VTB
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 0 - Nguyễn Anh Quân QNH
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Đặng Hữu Trang BPC
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 0 - Lương Đức Hoàng QNH
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Ngô Ngọc Minh BPC