Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Thông tin vận động viên
Tên Nguyễn Anh Mẫn
Đoàn Đà Nẵng
Ngày sinh 1/1/1900 Giới tính Nam
Chiều cao cm Cân nặng kg
Môn thi Cờ tướng
Kết quả thi đấu
Ngày Giờ Sự kiện Kết quả Điểm Đối thủ Đoàn
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 1 0.5 - Bùi Thanh Tùng BDI
11/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 2 1 - Trần Quốc Việt BDU
11/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 3 0.5 - Đào Cao Khoa BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 4 1 - Tô Thiên Tường BDU
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 5 0 - Vũ Hữu Cường BPC
11/12/2022 03:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 6 0.5 - Đặng Hữu Trang BPC
12/12/2022 10:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Chung Kết 0.5 4.5-4.5 Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 09:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Long Hải BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 1 0 - Phan Trọng Tín HCM
12/12/2022 08:00 Cờ nhanh cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 9 0.5 4.5-4.5 Trần Chánh Tâm HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 2 1 - Ngô Ngọc Minh BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 3 0 - Trềnh A Sáng HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 4 1 - Hà Trung Tín BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Chí Độ BDU
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 6 1 - Diệp Khai Nguyên HCM
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 7 0 - Nguyễn Minh Hưng BPC
12/12/2022 03:00 Cờ chớp cá nhân nam - Ván 8 1 - Nguyễn Long Hải BDU
13/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 1 1 - Nguyễn Đại Thắng HNO
14/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 2 0 - Hà Văn Tiến BPC
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 3 0 - Phan Nguyễn Công Minh HCM
15/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 4 0 - Nguyễn Việt Tiến LAN
15/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 5 1 - Nguyễn Khánh Ngọc DNG
16/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 6 1 - Trần Huỳnh Si La DNG
16/12/2022 03:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 7 0.5 - Lương Đức Hoàng QNH
17/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 8 1 - Đặng Hữu Trang BPC
18/12/2022 08:00 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam - Ván 9 0 - Dương Đình Chung QNH