Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Thể dục Aerobic (118)
Bình Dương (10)
Châu Ngọc Khánh Đoan Nữ 01/01/2003
Huỳnh Thanh Hà Nữ 01/01/2004
Huỳnh Tiến Phước Nam 01/01/2002
Huỳnh Võ Trí Kiệt Nam 01/01/2002
Lê Minh Sơn Nam 01/01/1988
Nguyễn Ngọc Hoài Như Nữ 01/01/1999
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 01/01/2001
Nguyễn Yến Linh Nữ 01/01/1996
Phan Diễm Quỳnh Nữ 01/01/2003
Trần Bình Đại Nam 01/01/1999
Đồng Nai (20)
Cáp Văn Hoàn Nam 01/01/2002
Đặng Thị Mỹ Linh Nữ 01/01/2001
Đào Minh Trung Nam 01/01/2002
Đỗ Văn Đến Nam 01/01/2001
Hoàng Minh Hiếu Nam 01/01/2007
Hoàng Trung Huy Nam 01/01/2001
Lê Song Nhi Nữ 01/01/2009
Liêu Tuệ Lâm Nữ 01/01/2011
Mai Tiến Đạt Nam 01/01/2003
Mai Tú Linh Nữ 01/01/2011
Ngô Trọng Khôi Nam 01/01/2003
Nguyễn Hoàng Phương Nam Nam 01/01/2003
Nguyễn Minh Ngọc Nữ 01/01/2010
Nguyễn Phương Mai Nữ 01/01/2009
Nguyễn Phương Thanh Nữ 01/01/2001
Phạm Hồng Đức Nam 01/01/2002
Trần Hồng Ngọc Nữ 01/01/2007
Trần Thị Việt Thanh Nữ 01/01/2011
Trương Thanh Mai Nữ 01/01/2003
Từ Hành Sang Nam 01/01/2003
TP Hồ Chí Minh (13)
Hoàng Gia Bảo Nam 01/01/2004
Lê Hoàng Phong Nam 01/01/1999
Nguyễn Chế Thanh Nam 01/01/2000
Nguyễn Dương Quỳnh Hương Nữ 01/01/2006
Nguyễn Hoàng Gia Hân Nữ 01/01/2007
Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 01/01/1999
Nguyễn Ngọc Anh Vy Nữ 01/01/2001
Nguyễn Thùy Vy Nữ 01/01/2007
Phan Thị Uyên Nhi Nữ 01/01/2007
Trần Ngọc Thúy Vi Nữ 01/01/1999
Trần Phạm Huyền Linh Nữ 01/01/2005
Trương Ngọc Diễm Hằng Nữ 01/01/2003
Vương Hoài Ân Nam 01/01/1997
Hải Dương (10)
Đinh Thanh Huyền Nữ 01/01/2006
Đinh Thanh Kiên Nam 01/01/2004
Đinh Thị Kim Anh Nữ 01/01/2003
Hoàng Phi Hùng Nam 01/01/2012
Lê Đăng Hoàng Anh Nam 01/01/2004
Nguyễn Thanh Trúc Nữ 01/01/2012
Nguyễn Thanh Tùng Nam 01/01/2010
Vũ Phương Thảo Nữ 01/01/2003
Vũ Thị Khánh Hòa Nữ 01/01/2013
Vũ Thị Thanh Hiền Nữ 01/01/2012
TP Hà Nội (12)
Bùi Minh Phương Nữ 01/01/2000
Đặng Minh Ngọc Nữ 01/01/2006
Đặng Quốc Bảo Nam 01/01/2005
Đỗ Phương Anh Nữ 01/01/2005
Lương Phương Nhi Nữ 01/01/2006
Nguyễn Lan Anh Nữ 01/01/2009
Nguyễn Phương Anh Nữ 01/01/2006
Nguyễn Tất Việt Nam 01/01/2006
Phạm Linh Chi Nữ 01/01/2005
Phan Thế Gia Hiển Nam 01/01/2000
Phan Thế Gia Nam Nam 01/01/2005
Trần Hà Vi Nữ 01/01/2002
Hải Phòng (17)
Bùi Quỳnh Hương Nữ 01/01/2006
Đặng Uyển Nhi Nữ 01/01/2011
Hoàng Ngân Nhi Nữ 01/01/2010
Khương Quốc Trung Nam 01/01/2009
Lê Vũ Hạ Vy Nữ 01/01/2005
Nguyễn Kim Ngọc Nữ 01/01/2006
Nguyễn Lan Phương Nữ 01/01/2007
Nguyễn Minh Anh Nữ 01/01/2011
Nguyễn Ngọc Bảo Hân Nữ 01/01/2008
Nguyễn Thị Phượng Nữ 01/01/2008
Nguyễn Việt Anh Nam 01/01/1995
Trần Lê Hải Anh Nữ 01/01/2010
Trần Phương Thuỷ Anh Nữ 01/01/2006
Trần Phương Thuỷ Linh Nữ 01/01/2003
Trần Thị Thu Hà Nữ 01/01/1989
Trịnh Quang Mạnh Nam 01/01/2005
Vũ Bá Đông Nam 01/01/1989
Khánh Hòa (11)
Đặng Huỳnh Bảo Nhi Nữ 01/01/2012
Hồ Thị Kim Thảo Nữ 01/01/2004
Huỳnh Võ Hạnh Dung Nữ 01/01/2011
Lê Hiếu Huy Nam 01/01/2003
Lê Thân Triết Nam 01/01/2011
Nguyễn Minh Kỳ Thư Nữ 01/01/2012
Phạm Cao Kim Ngân Nữ 01/01/2013
Phan Minh Chiến Nam 01/01/2006
Trần Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 01/01/2011
Trần Thị Uyên Nhi Nữ 01/01/2010
Võ Tấn Lộc Nam 01/01/2008
Phú Yên (16)
Đinh Nguyễn Bảo Trân Nữ 01/01/2008
Huỳnh Kim Hoàng Nam 01/01/1999
Lê Trần Ánh Tuyết Nữ 01/01/2009
Nguyễn Ái Tiên Nữ 01/01/2007
Nguyễn Hữu Thành Nam 01/01/1989
Nguyễn Kiều Yến Văn Nữ 01/01/2007
Nguyễn Võ Hoài Thế Nam 01/01/2000
Phạm Thị Bích Trâm Nữ 01/01/2004
Trần Bảo Châu Nữ 01/01/2009
Trần Bảo Trân Nữ 01/01/2006
Trần Đình Dương Nam 01/01/2001
Trần Tiến Đức Nam 01/01/1999
Võ Ngọc Vi Nữ 01/01/1999
Võ Thị Thu Thảo Nữ 01/01/2004
Võ Thị Thu Thủy Nữ 01/01/2007
Vũ Khánh Huyền Nữ 01/01/2008
Trà Vinh (9)
Đặng Chí Bảo Nam 01/01/2006
Kim Loan Thanh Ngân Nữ 01/01/2005
Lê Dương Gia Hân Nữ 01/01/2009
Lê Quang Huy Nam 01/01/2001
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương Nữ 01/01/2009
Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 01/01/2005
Phạm Huỳnh Bảo Trân Nữ 01/01/2009
Phạm Nguyễn Khánh Nhân Nữ 01/01/2009
Thạch Nguyễn Như Ý Nữ 01/01/2008
Tổng số vận động viên: 118