Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Thể dục Dụng cụ (52)
Cần Thơ (6)
CẦN THƠ Nữ 01/01/1900
CẦN THƠ Nam 01/01/1900
Huỳnh Duy Tường Nam 01/01/1900
Huỳnh Ngọc Trâm Nữ 01/01/1900
Huỳnh Thiên Lý Nữ 01/01/1900
Phạm Lâm Bảo Phúc Nam 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (15)
Đặng Ngọc Xuân Thiện Nam 01/01/1900
Halima Trương Ngọc Dung Nữ 01/01/1900
Huỳnh Ngọc Yến Vy Nữ 01/01/1900
Lê Thanh Tùng Nam 01/01/1900
Lê Thị Trâm Anh Nữ 01/01/1900
Nguyễn Phước Hải Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 01/01/1900
Nguyễn Văn Khánh Phong Nam 01/01/1900
Phan Ngọc Hùng Nam 01/01/1900
TP. HỒ CHÍ MINH Nữ 01/01/1900
TP. HỒ CHÍ MINH Nam 01/01/1900
Trần Đình Vương Nam 01/01/1900
Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 01/01/1900
Văn Vĩ Lương Nam 01/01/1900
TP Hà Nội (15)
Đinh Phương Thành Nam 01/01/1900
Đỗ Nam Anh Nam 01/01/1900
Đỗ Thị Ngọc Hương Nữ 01/01/1900
HÀ NỘI Nam 01/01/1900
HÀ NỘI Nữ 01/01/1900
Lâm Như Quỳnh Nữ 01/01/1900
Lê Thị Thanh Phượng Nữ 01/01/1900
Lê Thu Thùy Nữ 01/01/1900
Nguyễn Anh Hào Nam 01/01/1900
Phạm Như Phương Nữ 01/01/1900
Phạm Phước Hiếu Nam 01/01/1900
Phạm Trà Vy Nữ 01/01/1900
Phan Thanh Sơn Nam 01/01/1900
Trịnh Văn Minh Nam 01/01/1900
Trương Khánh Vân Nữ 01/01/1900
Hải Phòng (9)
Bùi Thị Hoàng Linh Nữ 01/01/1900
Đinh Thanh Thảo Vân Nữ 01/01/1900
HẢI PHÒNG Nữ 01/01/1900
Lê Hà My Nữ 01/01/1900
Lê Vũ Nhật Hạ Nữ 01/01/1900
Lương Ngọc Hà Nữ 01/01/1900
Nguyễn Dương Tuệ Anh Nữ 01/01/1900
Trần Bảo Anh Nữ 01/01/1900
Trần Đoàn Quỳnh Nam Nữ 01/01/1900
Quân Đội (7)
Đỗ Thành Đạt Nam 01/01/1900
Hoàng Công Minh Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Triết Nam 01/01/1900
Nguyễn Sỹ Lộc Nam 01/01/1900
QUÂN ĐỘI Nam 01/01/1900
Trịnh Hải Khang Nam 01/01/1900
Vũ Tiến Anh Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 52