Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng ném bãi biển (80)
Bình Định (10)
Đỗ Thị Kim Yến Nữ 01/01/1991
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Nữ 01/01/2001
Lê Diệu Hân Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 01/01/2005
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 01/01/2007
Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 01/01/2004
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Nữ 01/01/2005
Trần Thị Kim Thư Nữ 01/01/2006
Trương Thị Ái Liên Nữ 01/01/1992
Võ Thị Hiền Nữ 01/01/2006
Đà Nẵng (10)
Đặng Văn Ý Nam 01/01/1999
Đinh Văn Phúc Nam 01/01/2001
Đoàn Đức Huy Nam 01/01/2001
Huỳnh Quân Nam 01/01/2001
Lê Sinh Phúc Thọ Nam 01/01/2003
Mai Trương Huy Hoàng Nam 01/01/2003
Nguyễn Hữu Thành Nam 01/01/2005
Nguyễn Quốc Long Nam 01/01/2000
Phan Văn Phước Nam 01/01/2002
Trần Lê Như Nghĩa Nam 01/01/2002
TP Hồ Chí Minh (20)
CHÂU NGỌC THÙY DUNG Nữ 12/09/1982
Hoàng Văn Tiến Nam 18/12/1993
Huỳnh Kỳ Nam 01/01/1994
Huỳnh Nam Tiến Nam 06/07/1994
Kim Xuân Tiến Nam 21/12/1993
La Văn Lớn Nam 20/03/1994
Lê Văn Bính Nam 15/02/1989
LƯ NGỌC TRINH Nữ 25/05/1996
Nguyễn Chí Tâm Nam 10/07/1993
NGUYỄN KIM OANH Nữ 22/06/1991
Nguyễn Quang Tú Nam 27/07/1993
NGUYỄN THỊ KIM THƯ Nữ 08/04/1985
NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 16/05/1999
NGUYỄN THỊ PHÙNG LINH Nữ 24/05/1996
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 13/10/1993
NGUYỄN THỊ XƯƠNG Nữ 20/02/1992
Nguyễn Văn Tùng Nam 25/06/1994
PHẠM THỊ MỸ HẰNG Nữ 16/10/1996
PHAN VÂN ANH Nữ 05/09/1991
Võ Vương Trọng Nam 13/09/1998
Hà Giang (10)
Chu Thị Huyền Trang Nữ 01/01/2004
Cu Hoàng Hải Yến Nữ 01/01/2005
Hoàng Thị Giang Nữ 01/01/1995
Hoàng Thu Huyền Nữ 01/01/2004
Lục Thị Sơn Nữ 01/01/2005
Nguyễn Lệ Nhật Nữ 01/01/2004
Nguyễn Ngọc Liên Nữ 01/01/2004
Phạm Thị Nhung Nữ 01/01/2002
Phùng Thị Ánh Nữ 01/01/2004
Phùng Thị Vân Anh Nữ 01/01/2006
TP Hà Nội (20)
Đàm Thị Khuyên Nữ 09/12/2003
Đàm Thị Thanh Huyền Nữ 27/05/1997
Đỗ Thị Huyền Trang Nữ 19/01/1990
Đỗ Thị Như Quỳnh Nữ 26/01/2003
Hà Thị Hạnh Nữ 30/07/1995
Hồ Trọng Quý Nam 25/02/1990
Lê Đình Đạt Nam 11/02/1998
Mai Thị Trang Nữ 01/03/1998
Nguyễn Hoàng Thanh Nam 26/05/2000
Nguyễn Phúc Long Nam 15/03/2000
Nguyễn Quang Đạt Nam 10/06/1987
Nguyễn Thanh Huyền Nữ 04/07/1995
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 12/02/2000
Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 24/10/2002
Nguyễn Văn Trọng Nam 17/06/1989
Phạm Văn Quyền Nam 07/08/1995
Phùng Thị Linh Trang Nữ 17/10/1995
Trần Xuân Nhạc Nam 12/11/1990
Triệu Vân Long Nam 25/06/1998
Vũ Chí Linh Nam 23/03/1995
Yên Bái (10)
Cao Ngọc Khánh Nam 01/01/2005
Đỗ Thế Phong Nam 01/01/2005
Lê Đức Anh Tuấn Nam 01/01/1998
Nguyễn Đức Thành Nam 01/01/1998
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nam 01/01/2003
Nguyễn Văn Dần Nam 01/01/1998
Phạm Quang Minh Nam 01/01/2000
Trần Đức Hiển Nam 01/01/1998
Trịnh Long Vũ Nam 01/01/2006
Trương Gia Bảo Nam 01/01/2007
Tổng số vận động viên: 80