Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Bowling (126)
Bình Dương (16)
Bình Dương (Thái Phương; Chan ĐaRa; Hoàng Khôi) Nam 01/01/1900
Bình Dương 1 (Bùi Thái Phương; M Nam 01/01/1900
Bình Dương 1 (Vòng Thị Thùy Trang; Lưu Thị Nhàn) Nữ 01/01/1900
Bình Dương 2 (Dương Thùy Dương; Mai Thị Thủy) Nữ 01/01/1900
Bình Dương 2 (Lê Hoàng Khôi; Phạm Anh KHoa) Nam 01/01/1900
Bùi Thái Phương Nam 11/07/1982
Đỗ Trần Thanh Thảo Nữ 30/12/1999
Dương Thị Thùy Dương Nữ 19/06/1985
Lê Hoàng Khôi Nam 17/12/2004
Lê Khánh Minh Nam 12/06/1980
Lưu Thị Nhàn Nữ 05/12/1993
Mai Thị Thủy Nữ 22/04/1986
Men Kim Chan ĐaRa Nam 20/08/1986
Nguyễn Phước Thanh Hùng Nam 15/02/1985
Phạm Anh Khoa Nam 10/03/1980
Vòng Thị Thùy Trang Nữ 18/11/1996
Cần Thơ (17)
Bùi Đức Anh Nam 09/06/1905
Cần Thơ (Đức Anh; Mạnh Trưởng; Quốc Cường) Nam 01/01/1900
Cần Thơ 1 (Nguyễn Thúy Uyên; Trịnh Tuyết Mai) Nữ 01/01/1900
Cần Thơ 1( Bùi Đức Anh; Đào Mạnh Trường) Nam 01/01/1900
Cần Thơ 2 (Hà Diệu Hương; Trần Thị Minh Diệp) Nữ 01/01/1900
Cần Thơ 2 (Trần Hải Đăng; Lê Quốc Cường) Nam 01/01/1990
Đào Mạnh Trưởng Nam 11/06/1905
Đinh Trần Bảo Hoàng Nam 15/06/1905
Hà Diệu Hương Nữ 09/06/1905
Huỳnh Phạm Thanh Phương Nữ 07/06/1905
Lê Quốc Cường Nam 11/06/1905
Nguyễn Thúy Uyên Nữ 11/06/1905
Trần Hải Đăng Nam 08/06/1905
Trần Thị Minh Diệp Nữ 09/06/1905
Trịnh Tuyết Mai Nữ 10/06/1905
Từ Lân Huy Nam 08/06/1905
Từ Phương Mai Nữ 10/06/1905
Đồng Nai (15)
Bùi Thị Thu Nga Nữ 26/01/1984
Đồng Nai (Thanh Nhã; Việt Thi; Gia Thắng) Nam 01/01/1900
Đồng Nai 1 (Hồ Việt Thi; Lê Thanh Nhã) Nam 01/01/1900
Đồng Nai 2 (Trì Gia Thắng; Phạm Long Thế) Nam 01/01/1900
Hồ Việt Thi Nam 30/12/1985
Lâm Thị Thanh Loan Nữ 14/08/1987
Lê Thanh Nhã Nam 14/08/1988
Nguyễn Thành Trọng Nghĩa Nam 07/01/1989
Nguyễn Thị Phúc Trí Nữ 26/09/1991
Phạm Long Thế Nam 10/06/1977
Pham Nguyễn Ngọc Cẩm Nữ 12/12/1993
Trần Đặng Hoàng Thiện Nam 23/12/2001
Trần Thị Hồng Yến Nữ 26/02/1965
Trì Gia Thắng Nam 25/05/1982
Trương Bảo Vi Nữ 23/06/1905
Đà Nẵng (9)
Bùi Anh Tùng Nam 13/09/1988
Đà Nẵng (Anh Tùng ; Hoàng Phúc; Bá Phước) Nam 01/01/1900
Đà Nẵng 1 (Bùi Anh Tùng ; Phạm Hoàng Phúc) Nam 01/01/1900
Đà Nẵng 2 (Lê Gia Tú; Huỳnh Bá Phước) Nam 01/01/1900
Huỳnh Bá Phước Nam 21/03/1996
Lê Gia Tú Nam 02/12/1999
Nguyễn Hà Phương Nam 06/07/1988
Nguyễn Tấn Châu Nam 02/09/1981
Phạm Hoàng Phúc Nam 08/09/1984
TP Hồ Chí Minh (17)
Huỳnh Ngọc Diễm Thùy Nữ 28/11/1977
Huỳnh Quốc Sử Bình Nam 22/09/1983
Huỳnh Thị Thanh Trang Nữ 02/05/1995
Lý Liệt Nam 28/04/1969
Nguyễn Hoàng Tường Vi Nữ 16/09/1998
Nguyễn Minh Sang Nam 18/05/1984
Nguyễn Thanh Tùng Nam 07/09/2001
Nguyễn Thị Đăng Khoa Nữ 08/06/1988
Phạm Gia Phú Nam 01/01/1993
Phạm Quốc Bảo Kỳ Nam 13/04/1985
TP.HCM (Bảo Kỳ; Sử Bình; Minh Sang) Nam 01/01/1900
TP.HCM 1 (N. Hoàng Tường Vi; Huỳnh T Thanh Trang) Nữ 01/01/1900
TP.HCM 2 ( Phạm Quốc Bảo Kỳ; Huỳnh Quốc Sử Bình) Nam 01/01/1900
TP.HCM 2 (Vũ Hồng Nhi; Huỳnh .N. Diễm Thùy) Nữ 01/01/1900
TP.Hồ Chí Minh 1 (Nguyễn Minh Sang; Lý Liệt) Nam 01/01/1900
Trần Ngân Ngọc Nữ 22/10/1977
Vũ Hồng Nhi Nữ 07/11/1984
TP Hà Nội (17)
Đào Thị Huyền Trang Nữ 01/08/1994
Hà Nội (Vũ Huy Tiến; N.Anh Đức; Phạm Thái Bình) Nam
Hà Nội 1 (N.T. Huyền Thảo; Trương T. Thanh Huyền) Nữ
Hà Nội 1 (Vũ Hữu Chiến; Vũ Huy Tiến) Nam 01/01/1900
Hà Nội 2 (Nguyễn Anh Đức; Phạm Thái Bình) Nam 01/01/1900
Hà Nội 2 (Tăng Mỹ Phụng; Nguyễn Thị Hiền) Nữ 01/01/1900
Hoàng Văn Bằng Nam 20/08/1993
Nguyễn Anh Đức Nam 28/05/1992
Nguyễn Thị Hiền Nữ 30/05/2000
Nguyễn Thị Huyền Thảo Nữ 25/09/1976
Nguyễn Thu Hằng Nữ 10/05/1992
Phạm Thái Bình Nam 23/07/1973
Tăng Mỹ Phụng Nữ 31/10/1982
Trần Minh Bình Nam 30/10/1979
Trương Thị Thanh Huyền Nữ 31/05/1984
Vũ Hữu Chiến Nam 09/05/1983
Vũ Huy Tiến Nam 02/12/1989
Hải Phòng (17)
Đinh Thị Ngọc Thư Nữ 14/10/1988
Đỗ Mạnh Cường Nam 03/11/1980
Hải Phòng (Mạnh Cường; Quang Trường; Công Danh) Nam 01/01/1900
Hải Phòng 1 (Nguyễn Công Danh; Trương Hoài Phương) Nam 01/01/1900
Hải Phòng 1(Trần Lâm Sao; Trần Thu Thủy) Nữ 01/01/1900
Hải Phòng 2 (Nguyễn. Q.Trưởng; Nguyễn Trọng Hiếu) Nam 01/01/1900
Hải Phòng 2(Lê Thị Bạch Linh; Đinh Thị Ngọc Thư) Nữ 01/01/1900
Hoàng Tuyết Nhung Nữ 21/04/1984
Lê Thị Bạch Linh Nữ 02/11/1988
Nguyễn Công Danh Nam 29/03/1997
Nguyễn Quang Trường Nam 26/09/1992
Nguyễn Thị Thoa Nữ 16/09/1960
Nguyễn Trọng Hiếu Nam 05/05/1980
Trần Lâm Sao Nữ 08/06/1905
Trần Như Hiền Nam 10/01/1954
Trần Thu Thủy Nữ 30/09/1985
Trương Hoài Phương Nam 29/03/1987
Ninh Bình (9)
Bùi Tuấn Sơn Nam 10/06/1905
Đào Danh Hùng Nam 05/06/1905
Lê Lâm Tùng Nam 12/06/1905
Lê Minh Đức Nam 24/06/1905
Ninh Bình (Anh Tuấn; Minh Đức; Lâm Tùng) Nam 01/01/1900
Ninh Bình 1 (Trần Anh Tuấn; Bùi Tuấn Sơn) Nam 01/01/1900
Ninh Bình 2 (Lê Minh Đức; Lê Lâm Tùng) Nam 01/01/1900
Phạm Hồng Đức Nam 14/06/1905
Trần Anh Tuấn Nam 03/06/1905
Quảng Nam (9)
Huỳnh Phú Nam 14/09/1972
Nguyễn Bá Khởi Nam 20/01/1979
Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 20/07/1986
Nguyễn Trọng Nhân Nam 13/07/1986
Nguyễn Văn Nam Nam 15/02/1976
Nguyễn Việt Tùng Nam 26/04/1992
Quảng Nam ( Bá Khởi: Văn Nam; Trọng Nam) Nam 01/01/1900
Quảng Nam 1 (Nguyễn Bá Khởi: Nguyễn Trọng Nhân) Nam 01/01/1900
Quảng Nam 2 (Nguyễn Việt Tùng; Huỳnh Phú) Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 126