Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Bóng chuyền bãi biển (62)
Cần Thơ (6)
CHÂU NGỌC LAN Nữ 01/01/1900
ĐINH THỊ MỸ NGÀ Nữ 01/01/1900
MAI THỊ HOA Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH Nữ 01/01/1900
THẠCH THỊ THÚY Nữ 01/01/1900
TRƯƠNG THỊ MỘC NHẤT Nữ 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (12)
LÊ ĐOÀN HUỲNH YẾN Nữ 01/01/1900
LÊ THỊ BÍCH VI Nữ 01/01/1900
LÝ VĂN QUỐC Nam 01/01/1900
NGUYỄN BÁ TRƯỜNG ĐĂNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN LÂM TỚI Nam 01/01/1900
NGUYỄN NGỌC QUÝ Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH Nữ 01/01/1900
PHẠM LÊ ĐÌNH KHÔI Nam 01/01/1900
THẠCH DƯƠNG THANH Nam 01/01/1900
TRẦN CẨM THI Nữ 01/01/1900
TRƯƠNG DƯƠNG THỊ MỸ HUYỀN Nữ 01/01/1900
Hải Phòng (6)
ĐỖ THỊ HẬU Nữ 01/01/1900
NGUYỄN PHƯƠNG NHI Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THU Nữ 01/01/1900
PHẠM THỊ VƯỢNG Nữ 01/01/1900
TRẦN THỊ PHƯƠNG Nữ 01/01/1900
VŨ THỊ THU Nữ 01/01/1900
Kiên Giang (6)
CAO THỊ HỒNG LY Nữ 01/01/1900
LÊ THỊ THANH THIÊN Nữ 01/01/1900
MAI HỒNG HẠNH Nữ 01/01/1900
PHẠM THÙY TRANG Nữ 01/01/1900
THỊ TÚ NGUYÊN Nữ 01/01/1900
TRẦN THỊ VẸN Nữ 01/01/1900
Khánh Hòa (12)
DANH QUI SUẤT Nam 01/01/1900
NGUYỄN LÊ THỊ TƯỜNG VY Nữ 01/01/1900
NGUYỄN LÊ THỤC UYÊN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THÀNH VINH Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THANH TRÂM Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TRỌNG QUỐC Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN NHÃ Nam 01/01/1900
PHẠM LÊ TUYẾT NGÂN Nữ 01/01/1900
TÔN LONG NHẬT Nam 01/01/1900
TRẦN QUANG VŨ Nam 01/01/1900
VŨ NGỌC LAN NGUYÊN Nữ 01/01/1900
Phú Yên (4)
CAO XUÂN THIÊN Nam 01/01/1900
HUỲNH MINH LỰC Nam 01/01/1900
NAY Y NHA Nam 01/01/1900
TRẦN SINH PHẬN Nam 01/01/1900
Quân Đội (6)
ĐOÀN GIA LUÂN Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN KHANH Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN THÀNH THUYÊN Nam 01/01/1900
TRẦN VĂN VIỆT Nam 01/01/1900
TRƯƠNG VĂN LIÊM Nam 01/01/1900
VÕ THÀNH NHÂN Nam 01/01/1900
Sóc Trăng (4)
LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG Nữ 01/01/1900
LÊ VŨ HOÀNG KIM PHỤNG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Nữ 01/01/1900
THỊ KIẾU ANH Nữ 01/01/1900
Bà Rịa - Vũng tàu (6)
BÙI HẢI ĐĂNG Nam 01/01/1900
BÙI VĂN HOÀI Nam 01/01/1900
HUỲNH ĐẶNG HOÀI THANH Nam 01/01/1900
LIÊU HOÀNG QUỐC PHONG Nam 01/01/1900
NGUYỄN CAO NGUYÊN Nam 01/01/1900
VŨ QUỐC KHẢI Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 62