Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Đẩy gậy (137)
Bắc Giang (8)
Bàn Thị Huyền Trang Nữ 01/01/1900
Hà Thị Dung Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Thư Nữ 01/01/1900
Hoàng Văn Quỳnh Nam 01/01/1900
Ngô Văn Nhật Nam 01/01/1900
Trắng Văn Cường Nam 01/01/1900
Triệu Dư Hưng Nam 01/01/1900
Vi Thị Ánh Nữ 01/01/1900
Bắc Ninh (4)
Đặng Trung Hiếu Nam 01/01/1900
Hầu Seo Xóa Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Bắc Nam 01/01/1900
Nguyễn Xuân Vũ Nam 01/01/1900
Bình Phước (7)
Điểu Phi Châu Nam 01/01/1900
Lê Bình Thản Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Tuấn Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Thơm Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Tuyết Nữ 01/01/1900
Phạm Thị Huyền Nữ 01/01/1900
Vũ Đức Hạnh Nam 01/01/1900
Cao Bằng (8)
Bế Ngọc Lê Nam 01/01/1900
Đàm Thị Phượng Nữ 01/01/1900
Dương Thị Hương Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Tối Nữ 01/01/1900
Lê Thị Anh Thư Nữ 01/01/1900
Phạm Văn Hà Nam 01/01/1900
Phương Văn Thánh Nam 01/01/1900
Trương Ngọc Thiện Nam 01/01/1900
Đắk Nông (7)
Đặng Quang Chiến Nam 01/01/1900
Đỗ Ngọc Thiện Nam 01/01/1900
H Bay BKRông Nữ 01/01/1900
H Rik Niê Nữ 01/01/1900
H Tim BYă Nữ 01/01/1900
Trần Văn Cường Nam 01/01/1900
Y Chin BKRông Nam 01/01/1900
Đắk Lắk (7)
Đinh Ích Cao Nam 01/01/1900
H Cẽl KSor Nữ 01/01/1900
H Hyon Mlô Nữ 01/01/1900
H Lonh Niê Nữ 01/01/1900
Triệu Xuân Thìn Nam 01/01/1900
Y Đen ÊUng Nam 01/01/1900
Y Sê Wôn Mlô Nam 01/01/1900
Hòa Bình (8)
Bùi Thị Sỉu Nữ 01/01/1900
Bùi Văn Minh Nam 01/01/1900
ĐinhVăn Bay Nam 01/01/1900
Hà Thị Biên Nữ 01/01/1900
Hoàng Quang Huy Nam 01/01/1900
Lê Thị Hằng Nữ 01/01/1900
Lường Văn Qua Nam 01/01/1900
Lý Thị Hà Nữ 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (8)
Huỳnh Thúy Vy Nữ 01/01/1900
Lê Ngọc Phương Thùy Nữ 01/01/1900
Lý Vinh Thắng Nam 01/01/1900
Nguyễn Minh Nhất Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thành An Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Diễm My Nữ 01/01/1900
Tăng Quốc Hải Nam 01/01/1900
Tăng Tấn Nguyên Nam 01/01/1900
TP Hà Nội (6)
Bùi Việt Hoàng Nam 01/01/1900
Dương Tuấn Long Nam 01/01/1900
Hà Minh Tuấn Nam 01/01/1900
Lê Thu Hoài Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thanh Xen Nữ 01/01/1900
Triệu Sinh Thịnh Nam 01/01/1900
Hải Phòng (6)
Đinh Như Thuần Nam 01/01/1900
Lăng Thị Hằng Nữ 01/01/1900
Nông Kinh Dầu Nam 01/01/1900
Nông Trọng Tài Nam 01/01/1900
Quách Thị Mai Nữ 01/01/1900
Vũ Thị Lan Nữ 01/01/1900
Kon Tum (6)
A Trường Nam 01/01/1900
Lê Công Giầu Nam 01/01/1900
U Tâm Nam 01/01/1900
Y Chi Nữ 01/01/1900
Y Da Nữ 01/01/1900
Y Lê Nữ 01/01/1900
Long An (4)
Biện Duy Tuấn Nam 01/01/1900
Nguyễn Bạch Thái Phong Nam 01/01/1900
Nguyễn Cao Trí Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Khả Vy Nữ 01/01/1900
Lai Châu (8)
Chẻo Mỹ Khé Nữ 01/01/1900
Hảng Thị Lý Nữ 01/01/1900
Lý A Cộng Nam 01/01/1900
Nguyễn Thái Chấp Nam 01/01/1900
Phàn Mý Loàng Nữ 01/01/1900
Sùng A Tô Nam 01/01/1900
Sùng Thị Chi Nữ 01/01/1900
Vàng A Dơ Nam 01/01/1900
Lào Cai (3)
Lự Văn Chuyên Nam 01/01/1900
Triệu Thị Chín Nữ 01/01/1900
Triệu Văn Nhị Nam 01/01/1900
Lâm Đồng (4)
Hà Đức Tuấn Nam 01/01/1900
Hoàng Dương Đức Nam 01/01/1900
K Đạt Nam 01/01/1900
Sa Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Lạng Sơn (7)
Đàm Thanh Huyền Nữ 01/01/1900
Hoàng Thu Huyền Nữ 01/01/1900
Nguyễn Ngân Hà Nữ 01/01/1900
Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 01/01/1900
Phùng Văn Điệp Nam 01/01/1900
Trần Hải Nam Nam 01/01/1900
Vy Thái Nguyên Nam 01/01/1900
Nghệ An (4)
Lê Hoàng Minh Tâm Nam 01/01/1900
Moong Văn Kỳ Nam 01/01/1900
Trần Thị Thắng Nữ 01/01/1900
Trần Văn Hùng Nam 01/01/1900
Quảng Trị (8)
Hồ Thị Diên Nữ 01/01/1900
Hồ Văn Cay Nam 01/01/1900
Lê Xuân Quốc Nam 01/01/1900
Mai Xuân Dung Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Toàn Nữ 01/01/1900
Trần Hữu Trung Nam 01/01/1900
Trần Thị Hiền Nữ 01/01/1900
Võ Thị Kiều Nữ 01/01/1900
Sơn La (8)
Hà Thị Hiếu Nữ 01/01/1900
Hoàng Thị Điệp Nữ 01/01/1900
Lò Văn Phủ Nam 01/01/1900
Lò Việt Hưng Nam 01/01/1900
Lù Văn Sinh Nam 01/01/1900
Lường Văn Linh Nam 01/01/1900
Quàng Thị Nhau Nữ 01/01/1900
Vì Thị Sơn Nữ 01/01/1900
Thái Nguyên (8)
Chu VănTiến Nam 01/01/1900
Đàm Thị Thuận Nữ 01/01/1900
Lao Minh Đông Nam 01/01/1900
Mai Xuân Dung Nam 01/01/1900
Nguyễn Đức Nguyện Nam 01/01/1900
Nguyễn Thị Yên Nữ 01/01/1900
Trần Thị Hiền Nữ 01/01/1900
Vũ Thị Huyền Trang Nữ 01/01/1900
Yên Bái (8)
Đào Thị Thúy Hồng Nữ 01/01/1900
Dương Minh Khương Nam 01/01/1900
Hà Đình Nam Nam 01/01/1900
Hoàng Phương Chi Nữ 01/01/1900
Hoàng Xuân Tùng Nam 01/01/1900
Lý Thị Nhung Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Ái Thi Nữ 01/01/1900
Trần Ngọc Hân Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 137