Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Khiêu vũ thể thao (140)
Bình Dương (10)
BDU (Hoàng Đức Tuấn, Đỗ Phương Uyên) Nam 01/01/1900
BDU 1 (Phạm Văn Minh Trí, Lý Vân Dung) Nam 01/01/1900
Đặng Ngọc Phượng Nữ 05/08/1964
Đỗ Phương Uyên Nữ 20/10/2004
Hoàng Đức Tuấn Nam 03/08/1992
Lâm Phước Toàn Nam 13/03/1993
Lý Vân Dung Nữ 24/07/2007
Nguyễn Minh Tài Nam 10/09/1963
Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 12/11/1982
Phạm Văn Minh Trí Nam 29/10/2007
Cao Bằng (12)
CBA 1 (Nguyễn Đức Minh, Trần Nguyễn Diệu Linh) Nam 01/01/1900
CBA 2 (Nguyễn Nguyên Kiệt,Nguyễn Phương Trang Anh) Nam 01/01/1900
CBA 3 (Nguyễn Việt Quang, Lê Phương Anh) Nam 01/01/1900
CBA 4 (Phạm Anh Tuấn, Sầm Thị Lan Hương) Nam 01/01/1900
Lê Phương Anh Nữ 18/06/2006
Nguyễn Đức Minh Nam 21/11/2007
Nguyễn Nguyên Kiệt Nam 28/12/2003
Nguyễn Phương Trang Anh Nữ 01/08/2005
Nguyễn Việt Quang Nam 03/02/2004
Phạm Anh Tuấn Nam 14/08/1981
Sầm Thị Lan Hương Nữ 08/04/1975
Trần Nguyễn Diệu Linh Nữ 28/12/2007
Đồng Nai (26)
Bùi Đức Thiện Nam 26/03/1993
Đặng Thu Hương Nữ 13/03/1989
DNA (Ngọc An, Lê Tố Uyên) Nam 01/01/1900
DNA 1 (Bùi Đức Thiện, Nguyễn Anh Thư) Nam 01/01/1900
DNA 2 (Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương) Nam 01/01/1900
DNA 3 (Trương Vũ Toàn, Lâm Nhật Hạ) Nam 01/01/1900
DNA 4 (Võ Đình Nguyên, Nguyễn Hoàng Ngọc) Nam 01/01/1900
DNA 5 (Trần Văn Phúc, Nguyễn Hoài Hương) Nam 01/01/1900
DNA 6 (Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Thị Hải Yến) Nam 01/01/1900
DNA 7 (Nguyễn Phú Vinh, Phan Nguyễn Thục Lam) Nam 01/01/1900
Lâm Nhật Hạ Nữ 07/04/1992
Lê Tố Uyên Nữ 25/08/1995
Ngọc An Nam 04/05/1995
Nguyễn Anh Thư Nữ 19/09/2006
Nguyễn Đoàn Minh Trường Nam 22/06/1993
Nguyễn Đức Hoà Nam 27/09/1986
Nguyễn Hoài Hương Nữ 18/04/1974
Nguyễn Hoàng Ngọc Nữ 28/11/2006
Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 24/12/1990
Nguyễn Phú Vinh Nam 08/05/1985
Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 23/07/1985
Phan Nguyễn Thục Lam Nữ 01/03/1982
Trần Thị Minh Nhân Nữ 08/11/1991
Trần Văn Phúc Nam 30/01/1983
Trương Vũ Toàn Nam 17/12/1990
Võ Đình Nguyên Nam 10/06/2004
Đà Nẵng (7)
DNG (Nguyễn Thế Huy, Tạ Liên Giang) Nam 01/01/1900
Lê Hoàng Tây Nam 15/01/1994
Lê Quỳnh Như Nữ 28/10/2009
Nguyễn Thanh Liêm Nam 05/02/2000
Nguyễn Thế Huy Nam 17/07/2007
Phạm Tường Ngân Nữ 12/01/2009
Tạ Liên Giang Nữ 20/10/2008
Gia Lai (3)
GLA (Trần Nam Dũng, Lê Phương Thảo) Nam 01/01/1900
Lê Phương Thảo Nữ 07/02/2008
Trần Nam Dũng Nam 12/09/1983
TP Hồ Chí Minh (15)
Đặng Ngọc Minh Châu Nữ 28/01/2007
HCM (Trương Tuấn Phong, Nguyễn Ngọc Phúc Nhi) Nam 01/01/1900
HCM 1 (Trần Bảo Minh, Nguyễn Hà Vy) Nam 01/01/1900
HCM 2 (Nguyễn Duy Anh, Trịnh Lâm Tâm Như) Nam 01/01/1900
HCM 3 (Hoàng Tiến Mạnh, Văn Quỳnh Phương) Nam 01/01/1900
HCM 4 (Trần Công Minh, Đặng Ngọc Minh Châu) Nam 01/01/1900
Hoàng Tiến Mạnh Nam 21/03/2004
Nguyễn Duy Anh Nam 24/09/2004
Nguyễn Hà Vy Nữ 27/01/2009
Nguyễn Ngọc Phúc Nhi Nữ 21/03/2004
Trần Bảo Minh Nam 12/02/2008
Trần Công Minh Nam 13/01/2005
Trịnh Lâm Tâm Như Nữ 17/02/2005
Trương Tuấn Phong Nam 02/06/2003
Văn Quỳnh Phương Nữ 04/02/2007
TP Hà Nội (34)
HNO (Hoàng Gia Bảo, Hoàng Gia Linh) Nam 01/01/1900
HNO 1 (Nguyễn Tuấn An, Hoàng Phương Anh) Nam 01/01/1900
HNO 2 (Trần Hoàng Hải, Nguyễn Thu Hiền) Nam 01/01/1900
HNO 3 (Nguyễn Hữu Duy Anh, Nguyễn Thuỳ Linh) Nam 01/01/1900
HNO 4 (Phạm Hoàng Việt, Nguyễn Đặng Yến Nhi) Nam 01/01/1900
HNO 5 (Nguyễn Nam Anh, Lê Anh Phương) Nam 01/01/1900
HNO 6 (Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Ngô Xuân Nhi) Nam 01/01/1900
HNO 7 (Vũ Hoàng Anh Minh, Nguyễn Trường Xuân) Nam 01/01/1900
HNO 8 (Nguyễn Trung Thực, Thạch Ngọc Anh) Nam 01/01/1900
HNO 9 (Nguyễn Quốc Bảo, Trần Hoàng Minh Châu) Nam 01/01/1900
Hoàng Gia Bảo Nam 08/06/2006
Hoàng Gia Linh Nữ 08/06/2006
Hoàng Phương Anh Nữ 02/04/2006
Lê Anh Phương Nữ 28/03/2006
Lê Hoàng Sơn Nam 10/02/2004
Nguyễn Đặng Yến Nhi Nữ 06/04/2007
Nguyễn Hữu Duy Anh Nam 06/07/2002
Nguyễn Nam Anh Nam 17/05/2003
Nguyễn Ngô Xuân Nhi Nữ 15/03/2005
Nguyễn Quốc Bảo Nam 07/07/2005
Nguyễn Thu Hiền Nữ 01/11/1989
Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 22/03/2002
Nguyễn Trung Thực Nam 29/04/1990
Nguyễn Trường Xuân Nữ 28/05/1998
Nguyễn Tuấn An Nam 12/10/2005
Nguyễn Tuấn Đạt Nam 04/04/1995
Phạm Hoàng Việt Nam 06/02/2006
Quản Ý Phương Trinh Nữ 04/02/2005
Thạch Ngọc Anh Nữ 28/02/1990
Trần Hoàng Hải Nam 18/04/1994
Trần Hoàng Minh Châu Nữ 03/08/2007
Trần Lương Diễm Quỳnh Nữ 26/10/2006
Trần Tuấn Kiệt Nam 08/07/2003
Vũ Hoàng Anh Minh Nam 06/01/1998
Hải Phòng (6)
Đào Thái Dương Nam 04/07/2005
HPG 1 (Đào Thái Dương, Nguyễn Trần Khánh Linh) Nam 01/01/1900
HPG 2 (Nguyễn Văn Thời, Phạm Ngọc Ánh) Nam 01/01/1900
Nguyễn Trần Khánh Linh Nữ 23/09/2007
Nguyễn Văn Thời Nam 04/11/2003
Phạm Ngọc Ánh Nữ 18/03/2008
Khánh Hòa (6)
KHA (Trần Quang Minh Huy, Lê Ngọc Bảo Ngân) Nam 01/01/1900
KHA 1 (Trần Đăng Giáo, Nguyễn Thị Hồng Anh) Nam 01/01/1900
Lê Ngọc Bảo Ngân Nữ 10/05/2002
Nguyễn Thị Hồng Anh Nữ 29/03/1999
Trần Đăng Giáo Nam 25/07/1991
Trần Quang Minh Huy Nam 25/08/2001
Lâm Đồng (6)
Huỳnh Lê Anh Vi Nữ 17/03/2008
LDG (Phạm Duy Khôi, Lê Hồng Thắm) Nam 01/01/1900
LDG 1 (Phạm Huy Khánh, Huỳnh Lê Anh Vi) Nam 01/01/1900
Lê Hồng Thắm Nữ 10/08/2005
Phạm Duy Khôi Nam 27/11/2007
Phạm Huy Khánh Nam 12/10/2008
Quảng Ninh (3)
Lưu Hoài Nam Nam 11/12/1994
Nguyễn Trọng Nhã Uyên Nữ 22/10/1995
QNH (Lưu Hoài Nam, Nguyễn Trọng Nhã Uyên) Nam 01/01/1900
Thái Bình (6)
Lê Hồng Anh Nữ 06/07/2008
Lê Tuấn Anh Nam 14/03/1995
Nguyễn Đức Tùng Lâm Nam 15/01/1994
Nguyễn Thị Ninh Ngọc Nữ 08/08/1997
TBH (Lê Tuấn Anh, Lê Hồng Anh) Nam 01/01/1900
TBH 1 (Nguyễn Đức Tùng Lâm, Nguyễn Thị Ninh Ngọc) Nam 01/01/1900
Thái Nguyên (6)
Đàm Thùy Linh Nữ 28/07/2007
Dương Mai Lan Nữ 27/12/2005
Nguyễn Khôi Nguyên Nam 17/11/2004
Nguyễn Quang Huy Nam 09/06/1996
TNG (Nguyễn Quang Huy, Đàm Thùy Linh) Nam 01/01/1900
TNG 1 (Nguyễn Khôi Nguyên, Dương Mai Lan) Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 140