Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Nhảy cầu (43)
TP Hồ Chí Minh (5)
Bùi Xuân Hào Nam 01/01/1994
Nguyễn Vũ Thảo Quyên Nữ 01/01/1995
Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh Nữ 01/01/1995
Trần Phạm Hoàng Long Nam 01/01/2004
Võ Trọng Thành Nam 01/01/1991
TP Hà Nội (9)
Bùi Thị Hồng Giang Nữ 01/01/2007
Đặng Hoàng Tú Nam 01/01/2007
Đinh Anh Tuấn Nam 01/01/2007
Đỗ Trung Nguyên Nam 01/01/2008
Mai Hồng Hạnh Nữ 01/01/2006
Ngô Phương Mai Nữ 01/01/1998
Nguyễn Quang Đạt Nam 01/01/2007
Nguyễn Quý Dương Nam 01/01/2009
Phương Thế Anh Nam 01/01/2001
Hải Phòng (12)
Đỗ Tuấn Minh Nam 01/01/2008
Dương Khánh Thy Nữ 01/01/2012
Dương Trọng Phú Nam 01/01/2008
Dương Văn Thành Nam 01/01/1900
Hoàng Quang Long Nam 01/01/2012
Nguyễn Hà Trang Nữ 01/01/2004
Nguyễn Tùng Dương Nam 01/01/2000
Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 01/01/2010
Phạm Thị Huyền Nữ 01/01/2010
Phạm Thị Thủy Nữ 01/01/2012
Trịnh Anh Đức Nam 01/01/2010
Vũ Thế Duy Nam 01/01/2012
Nam Định (6)
Đinh Trí Toàn Nam 01/01/2009
Lê Bảo Thy Nữ 01/01/2009
Lê Văn Trung Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Hoàng Nam 01/01/2006
Vũ Hà Vy Nữ 01/01/2010
Vũ Văn Trung Nam 01/01/2009
Quảng Ninh (11)
Lương Thanh Huyền Nữ 01/01/2013
Lương Thanh Thảo Nữ 01/01/2012
Nguyễn Bùi Ngọc Anh Nữ 01/01/2012
Nguyễn Gia Minh Nam 01/01/2012
Nguyễn Hoàng Tú Nam 01/01/1900
Nguyễn Nam Khánh Nam 01/01/2011
Nguyễn Phương Anh Nữ 01/01/1999
Phạm Mạnh Trường Nam 01/01/2013
Phương Thế Anh Nam 01/01/2002
Trần Quang Đạt Nam 01/01/1900
Vũ Xuân Phúc Nam 01/01/2013
Tổng số vận động viên: 43