Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Đấu kiếm (134)
Công An Nhân Dân (13)
HOÀNG THANH TÙNG Nam 01/01/1900
LÊ THỊ NHUNG Nữ 01/01/1900
LƯU HOÀNG LONG Nam 01/01/1900
LƯU HỒNG SƠN Nam 01/01/1900
LƯU THỊ THANH NHÀN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN CẢNH TOÀN Nam 01/01/1900
NGUYỄN QUỐC OAI Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THANH LAM Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TRÚC ANH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN VĂN ĐẮC Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN QUỲNH Nam 01/01/1900
PHẠM QUỐC TÀI Nam 01/01/1900
TRƯƠNG HUY HOÀNG Nam 01/01/1900
Bắc Ninh (15)
LÊ BÁ LONG Nam 01/01/1900
LÊ THỊ THỊNH Nữ 01/01/1900
NGÔ XUÂN THÀNH Nam 01/01/1900
NGUYỄN HÀ NGUYÊN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 01/01/1900
NGUYỄN TUẤN ANH KIỆT Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN LONG Nam 01/01/1900
PHẠM HOÀNG TUẤN HẢI Nam 01/01/1900
PHẠM NHẬT ANH Nam 01/01/1900
PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 01/01/1900
PHƯƠNG NGỌC ÁNH Nữ 01/01/1900
TRẦN NGỌC TUẤN Nam 01/01/1900
TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM Nữ 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (19)
CAO MINH DUYỆT Nam 01/01/1900
HOÀNG NHẬT NAM Nam 01/01/1900
LÊ THÀNH TÀI Nam 01/01/1900
LÊ TUẤN KIỆT Nam 01/01/1900
NGUYỄN KIM NGÂN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN MINH HIẾU Nam 01/01/1900
NGUYỄN MINH NHẬT Nam 01/01/1900
NGUYỄN NHƯ THUẦN KHIẾT Nam 01/01/1900
NGUYỄN PHƯỚC ĐẾN Nam 01/01/1900
NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TIẾN NHẬT Nam 01/01/1900
NGUYỄN TRẦN DUY KHANG Nam 01/01/1900
PHẠM MINH DƯƠNG Nam 01/01/1900
PhÒONG THÀNH CẨM Nam 01/01/1900
TRẦN NGỌC BẢO LY Nữ 01/01/1900
TRỊNH TRUNG KIÊN Nam 01/01/1900
TRƯƠNG TRẦN NHẬT MINH Nam 01/01/1900
VŨ TẤN HIỆP Nam 01/01/1900
Hải Dương (11)
BÙI PHƯƠNG LOAN Nữ 01/01/1900
BÙI THỊ MAI HƯƠNG Nữ 01/01/1900
LÊ THỊ BÍCH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN LINH CHI Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ HOAN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ KIM THƯ Nữ 01/01/1900
PHẠM THỊ MAI HƯƠNG Nữ 01/01/1900
PHẠM THỊ NGỌC CHÂM Nữ 01/01/1900
PHẠM THỊ NGỌC LUYÊN Nữ 01/01/1900
VŨ THỊ THU LINH Nữ 01/01/1900
TP Hà Nội (48)
BÙI HẢI LONG Nam 01/01/1900
BÙI MINH HOÀNG Nam 01/01/1900
BÙI THỊ DIỆU HOA Nữ 01/01/1900
BÙI THỊ THU HÀ Nữ 01/01/1900
ĐẶNG NGUYỄN VĂN DŨNG Nam 01/01/1900
ĐẶNG TUẤN ANH Nam 01/01/1900
ĐỖ HOÀNG NGUYÊN ANH Nam 01/01/1900
ĐỖ THÀNH DŨNG Nam 01/01/1900
ĐỖ THU HƯƠNG Nữ 01/01/1900
ĐỖ THU TRANG Nữ 01/01/1900
DƯƠNG THANH NGÂN Nữ 01/01/1900
HÀ THỊ VÂN ANH Nữ 01/01/1900
KIỀU ANH HOÀNG Nam 01/01/1900
LÊ MINH HẰNG Nữ 01/01/1900
LÊ THỊ NGỌC TUYẾN Nữ 01/01/1900
LÊ VĂN BANG Nam 01/01/1900
LƯỜNG QUANG HIẾU Nam 01/01/1900
NGÔ MINH HOÀNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN ĐỨC TRUNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN MINH QUANG Nam 01/01/1900
NGUYỄN PHƯƠNG KIM Nữ 01/01/1900
NGUYỄN PHƯƠNG NAM Nam 01/01/1900
NGUYỄN THẢO VÂN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 2 Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TIẾN MẠNH Nam 01/01/1900
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN HẢI Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN QUYẾT Nam 01/01/1900
NGUYỄN XUÂN LỢI Nam 01/01/1900
PHẠM ĐỨC TRỌNG Nam 01/01/1900
PHẠM HUYỀN TRANG Nữ 01/01/1900
PHẠM THỊ HUYỀN Nữ 01/01/1900
PHẠM THỊ THU HOÀI Nữ 01/01/1900
PHẠM THU THẢO Nữ 01/01/1900
PHAN ÁNH DƯƠNG Nam 01/01/1900
PHAN THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1900
PHÙNG THỊ KHÁNH LINH Nữ 01/01/1900
TÔ ĐỨC ANH Nam 01/01/1900
TÔ QUANG HƯNG Nam 01/01/1900
TRẦN HỒNG ÁNH Nữ 01/01/1900
TRẦN NGUYỄN TRANG LINH Nữ 01/01/1900
TRẦN THỊ ANH ĐÀO Nữ 01/01/1900
TRẦN ÚT NGỌC Nam 01/01/1900
TRỊNH QUỲNH TRANG Nữ 01/01/1900
VŨ THÀNH AN Nam 01/01/1900
VŨ THỊ HỒNG Nữ 01/01/1900
Hải Phòng (10)
BÙI QUỐC ANH Nam 01/01/1900
ĐỖ THỊ HÀ GIANG Nữ 01/01/1900
ĐỖ THỊ TÂM Nữ 01/01/1900
NGÔ THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ VI CẦM Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TOÀN THẮNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN TUẤN DUY Nam 01/01/1900
PHẠM QUANG KHANH Nam 01/01/1900
Quảng Ninh (8)
BÙI TUẤN BÌNH Nam 01/01/1900
BÙI VÂN ANH Nữ 01/01/1900
HOÀNG HẢI NAM Nam 01/01/1900
NGÔ MINH HOÀNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nam 01/01/1900
NGUYỄN HOÀNG NGỌC ANH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THU TRANG Nữ 01/01/1900
Thanh Hóa (10)
BÙI XUÂN LỰC Nam 01/01/1900
LÊ KIM NGÂN Nữ 01/01/1900
LÊ NHỮ DUY ĐAN Nam 01/01/1900
NGÂN QUỐC KIỆT Nam 01/01/1900
NGUYỄN ĐĂNG KHÔI Nam 01/01/1900
NGUYỄN QUỐC VIỆT ANH Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ 01/01/1900
PHẠM GIA NHƯ Nữ 01/01/1900
PHẠM THỊ KIM OANH Nữ 01/01/1900
TRẦN THỊ THẢO Nữ 01/01/1900
Tổng số vận động viên: 134