Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Đoàn Tên Giới tính Ngày sinh
Lặn (165)
Công An Nhân Dân (5)
CÔNG AN NHÂN DÂN Nam 01/01/1900
ĐÀO KHÁNH DƯƠNG Nam 30/10/2002
ĐỖ NGUYỄN THÙY LINH Nữ 01/01/1900
NGÔ THU HÀ Nữ 01/01/1900
VŨ TẤN THÀNH Nam 01/01/1900
Bình Thuận (6)
ĐỖ THỊ NGỌC TRINH Nữ 26/03/2005
LÊ THỊ KIM ANH Nữ 08/01/2004
PHAN THỊ KIM NGÂN Nữ 03/06/2005
TRẦN HOÀNG UYỂN NHI Nữ 25/04/2004
TRƯƠNG TRẦN GIA TỔNG Nam 02/02/2006
VŨ THỊ TUYẾT MINH Nữ 14/02/2008
Đồng Nai (9)
BÙI PHƯƠNG NAM Nam 18/04/2000
DONG NAI Nam 01/01/1900
KIỀU THỊ ÁNH VIÊN Nữ 15/10/2007
NGUYỄN LÊ TRUYỀN ĐẠT Nam 29/04/2006
NGUYỄN NGỌC HUYNH Nam 02/11/1995
THẠCH THỊ DIỄM MY Nữ 28/01/2007
VÕ THI TUYẾT HOA Nữ 10/08/2003
VÕ TRÍ HÙNG Nam 15/05/2002
VŨ ĐẶNG NHẬT NAM Nam 22/02/2004
Đà Nẵng (13)
ĐÀ NẴNG Nữ
ĐÀ NẴNG Nam 01/01/1900
ĐẶNG NGUYỄN LONG NHẬT Nam 01/01/2006
HOÀNG THỊ TÂM Nữ 21/05/1998
NGUYỄN DUY ANH Nam 25/02/2003
NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 01/01/2002
NGUYỄN NGỌC TRAI Nam 12/04/2001
NGUYỄN NHẬT LỆ NGUYÊN Nữ 20/12/2005
NGUYỄN THỊ HẰNG Nữ 10/12/2002
NGUYỄN VŨ THÙY DƯƠNG Nữ 27/10/2007
TRẦN CÔNG TÚ Nam 09/05/2003
TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH Nữ 05/02/2002
VÕ VĂN VƯƠNG Nam 01/01/1900
TP Hồ Chí Minh (16)
ĐẶNG GIA HUÂN Nam 01/01/1900
ĐẶNG MẠNH CƯỜNG Nam 01/01/1900
ĐỖ ĐÌNH TOÀN Nam 07/02/1997
LƯU NGUYỄN ĐỨC TÂM Nam 25/04/1997
NGUYỄN KHANG DŨNG Nam 01/01/1900
NGUYỄN NGỌC QUANG MINH Nam 01/01/1900
NGUYỄN NGỌC TRUNG CHINH Nam 14/02/2006
NGUYỄN PHAN MINH ANH Nam 01/01/1900
NGUYỄN THÀNH LỘC Nam 06/05/1995
NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 01/01/1900
NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 20/02/2003
PHẠM LÊ MINH PHÚC Nam 15/06/2004
TẠ HOÀNG MINH ANH Nữ 14/09/2001
TP. HO CHI MINH Nam
TRẦN PHÚC NGUYÊN Nam 01/01/1900
TRƯƠNG HỒNG PHÚC Nữ 24/03/2001
Hải Dương (7)
HÀ PHƯƠNG ANH Nữ 01/01/2009
HAI DUONG Nam 01/01/1900
LÊ THỊ THANH VÂN Nữ 16/02/2001
NGUYỄN ĐÌNH KHIẾT Nam 01/01/2008
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 01/01/2009
PHẠM THỊ THU Nữ 05/09/2002
VŨ NGỌC ĐIỆP Nam 18/09/2008
Hà Nam (1)
PHẠM GIA KHIÊM Nam 15/03/2005
TP Hà Nội (17)
ĐẶNG PHÚ QUỐC Nam 01/01/1900
ĐẶNG THỊ VƯƠNG Nữ 01/01/1900
HA NOI Nam 01/01/1900
HÀ NỘI Nữ 01/01/1900
LÊ ĐẶNG ĐỨC VIỆT Nam 01/01/1900
NGÔ MẠNH KHÔI Nam 01/01/1900
NGUYỄN HUY ANH Nam 01/01/1900
NGUYỄN THÀNH LAM Nam 01/01/1900
NGUYEN TRAN SAN SAN Nữ 01/01/1900
NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 01/01/1900
NGUYỄN VIỆT HƯNG Nam 01/01/1900
PHAM THỊ KIM THƯƠNG Nữ 01/01/1900
THÁI QUANG MINH Nam 01/01/1900
TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 01/01/1900
TRẦN PHƯƠNG NHI Nữ 01/01/1900
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 01/01/1900
TRẦN VĂN DŨNG Nam 01/01/1900
Hải Phòng (4)
ĐẶNG MINH TÀI Nam 01/01/1900
LÊ ANH TÚ Nam 01/01/1900
LÊ TRUNG HIẾU Nam 01/01/1900
VŨ HẢI NAM Nam 01/01/1900
Nghệ An (4)
NGUYỄN ANH TÚ Nam 08/06/2007
NGUYỄN TRỌNG DŨNG Nam 06/05/2003
NGUYEN TU ANH Nữ 01/01/1900
TRỊNH DIỆU LINH Nữ 20/09/2005
Nam Định (8)
LƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH Nữ 01/01/1900
NAM DINH Nam
NAM ĐỊNH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 20/02/2004
NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 11/01/2004
NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 01/01/1900
PHẠM NHẬT ANH Nam 01/01/1900
VŨ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 12/04/2004
Phú Thọ (11)
BÙI VĂN TRƯỜNG Nam 14/03/2006
ĐINH THỊ THÚY HƯỜNG Nữ 15/06/2009
ĐINH VIỆT HÙNG Nam 07/02/2004
HÀ MINH TOÀN Nam 01/04/2005
NGUYỄN ĐĂNG NAM HIẾU Nam 01/01/1900
NGUYỄN KIỀU OANH Nữ 18/02/2007
NGUYỄN THANH TRÀ Nữ 24/03/2009
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 13/02/2007
PHU THO Nam 01/01/1900
TRỊNH TIẾN ĐẠT Nam 07/11/2010
VŨ VĂN BẮC Nam 20/01/2002
Quảng Bình (7)
ĐOÀN KIM THẨM Nam 01/01/1900
NGUYỄN VĂN AN Nam 01/01/1900
PHAN ĐỨC TOẢN Nam 01/01/1900
PHAN THANH ĐẠI Nam 01/01/1900
PHAN VĂN TUÂN Nam 01/01/1900
TRẦN QUANG HƯỚNG Nam 01/01/1900
TRƯƠNG VĂN QUYẾN Nam 01/01/1900
Quân Đội (16)
BÙI NGỌC TIẾN ANH Nam 18/12/2006
ĐẶNG ĐỨC MẠNH Nam 11/10/2002
ĐÀO THỊ KIM ANH Nữ 30/09/2004
ĐỖ THANH THẠO Nam 23/03/2003
KIM ANH KIỆT Nam 11/10/2004
LÊ QUÝ ĐÔN Nam 21/06/1995
LÊ THỊ LAM LAM Nữ 13/01/2007
MAI NGỌC NHƯ TRÚC Nữ 28/06/2006
NGÔ TUẤN NGHĨA Nam 17/04/2007
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 18/02/2009
PHẠM KHẮC NGHĨA Nam 04/02/2006
QUAN DOI Nam 01/01/1900
QUÂN ĐỘI Nữ 01/01/1900
SƠN THỊ MỸ NHUNG Nữ 19/02/2006
THẠCH THỊ THẢO SƯƠNG Nữ 22/01/2005
TRƯƠNG MINH QUÂN Nam 11/10/2004
Quảng Ninh (11)
DANH THÀNH TÔN Nam 24/12/2002
DƯƠNG THÚY HỒNG Nữ 24/07/2007
HẮC VĂN DUY Nam 24/05/2008
NGUYỄN HẢI NAM Nam 28/11/2008
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Nữ 16/09/2005
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 27/04/2007
NGUYỄN THỊ THU Nữ 03/02/2007
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG Nữ 17/01/2006
QUẢNG NINH Nữ 01/01/1900
TRẦN THẾ LƯƠNG Nam 14/01/2005
TRIỆU THỊ UYÊN Nữ 26/02/2010
Thái Bình (8)
ĐINH NGỌC ANH Nam 01/01/2005
ĐỖ HỒNG TƯƠI Nữ 01/01/1900
NGUYỄN ĐẮC THẮNG Nam 18/06/2004
NGUYỄN THỊ DiỄM QUỲNH Nữ 01/01/1900
NGUYỄN THỊ HUỆ Nữ 06/06/1996
PHẠM THỊ HỒNG DIỆP Nữ 16/10/2004
THÁI BÌNH Nam 01/01/1900
THÁI BÌNH Nữ 01/01/1900
Thanh Hóa (16)
CAO ÁNH TUYẾT Nữ 01/01/1900
CAO THỊ DUYÊN Nữ 03/07/2001
CAO VĂN MẠNH Nam 01/01/1900
ĐẶNG TRỌNG MINH Nam 27/02/2006
HOÀNG THỊ ANH THƯ Nữ 01/01/1900
LÊ ĐÌNH TÂM Nam 25/02/2007
LÊ KHƯƠNG DUY Nam 01/01/1900
LÊ THỊ NHUNG Nữ 01/01/1900
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG Nam 24/11/1996
NGUYỄN PHI HÀ Nam 01/01/1900
NGUYỄN THỊ NGUYÊN Nữ 29/05/2005
NGUYỄN XUÂN HOÀNG Nam 01/01/1900
PHẠM HOÀI ANH Nữ 01/01/1900
THANH HOA Nam 01/01/1900
THANH HÓA Nữ 01/01/1900
VŨ LƯU BẢO NGỌC Nữ 01/01/1900
Tây Ninh (5)
LẠI VĂN HOÀNG KHOA Nam 27/06/2006
LÂM NHẬT VY Nữ 22/11/2005
NGUYỄN DUY BẢO Nam 09/01/2007
NGUYỄN PHẠM QUỐC AN Nam 12/11/2006
TRẦN HOÀNG MẠNH Nam 01/01/1900
Thừa Thiên - Huế (1)
HOÀNG THỊ TRÀ MY Nữ 01/01/2005
Tổng số vận động viên: 165